Ostoja

4 kwietnia, sobota

Dzisiaj otrzymaliśmy korespondencję z Meliny od Piotrka Gluza:

„Rejs organizowany jest w terminie 28 marca – 10 kwietnia przez Dolnośląskie Stowarzyszenie „Ostoja„, zajmujące się rehabilitacją i edukacją dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych. W rejsie uczestniczy 9 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami. W czasie rejsu niepełnosprawni uczestnicy, są pełnoprawnymi członkami załogi. Wykonują wszystkie czynności, przewidziane dla załogi. Mają wachty nawigacyjne i kambuzowe. Sterują jachtem, stawiają i zrzucają żagle. Jest to już kolejny rejs organizowany przez „Ostoję” i stanowi zwieńczenie całorocznych zajęć żeglarskich prowadzonych dla uczestników stowarzyszenia. Rejs zostal zorganizowany dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i ogromnej przychylności Wrocławskiej Asocjacji Przyjaciół”.