O Melinie na Czwartku Klubowym

W najbliższy czwartek 9 października o godz. 1930 na Czwartku Klubowym Jacht Klubu Wrocław będę opowiadał o Melinie i swoich tegorocznych rejsach na niej, o naszej asocjacji, o planach na zimę na Kanarach.

Serdecznie zapraszam do sali na pływającym dźwigu „Wróblin” zacumowanym w górnym awanporcie śluzy Szczytniki przy ul. Wybrzeże Wyspiańskiego naprzeciw wejścia do budynku A1 Politechniki Wrocławskiej.